לוגו Repede סוכנות להוצאת ויזה לארה"ב ודרכון לאירופה


 רפדה

סוכנות להנפקת ויזות ודרכונים ברחבי העולם 


מה עושים אם קיבלתם סירוב על בקשת הויזה לארצות הברית?

ויזה לארה"ב במקרה של סירוב


קבלת סירוב על בקשת ויזה לארה"ב יכולה להיות מעצבנת מאוד,
אבל אין שום סיבה שזה יקרה אם הטפסים מולאו בצורה הנכונה.
אחוז הסירובים דרכינו עומד על 3.5% בלבד, מה שללא ספק קורה מהסיבה שאנחנו יודעים את העבודה.
קיבלת סירוב לבקשה לויזה לארצות הברית (חס וחלילה)? נגיש אותך שוב ללא עלות עד שתקבל את הויזה המיוחלת!


סיבות לקבלת סירוב ויזה לארה"ב 

למעט מקרים בהם המועמד לויזה הינו מחדש ללא ראיון  בנוהל החדש או שהמועמד בגילאים הפטורים מראיון, כל מבקש ויזה לארה"ב מרואיין על ידי קונסול אמריקאי בשגרירות או בקונסוליה האמריקאית בישראל. לאחר שכל הבקשה מוגשת , בתוכה הפרטים שנדרשו על מגיש הבקשה ,המבקש מקבל אישור או סירוב לויזה שלו לארצות הברית אשר כפוף להחלטת השגרירות.

בתום הראיון, הקונסול המראיין נוהג לתת הסבר בנוגע לסיבות להחלטה.

מבקש הבקשה לויזה נבחן על ידי הקונסול, אשר לו יש סמכות יחיד לאישור או סירוב הויזה וזאת לאחר בדיקה קפדנית דרך הטפסים והראיון אשר מסייעת לו להחליט האם אתם עומד בכל התנאים והאם אתם כשירים לקבלת הויזה מהסוג אותו ביקשתם.

במידה והתקבל סירוב, ניתן להגיש בקשה נוספת גם יום לאחר הסירוב, אלא אם התקבלה הוראה אחרת מהשגרירות.

סיבות הסירוב :

1.סעיף 214B - אי עמידה בדרישה והיתכנות כוונה להגירה לארצות הברית:

סיבת הסירוב הנפוצה ביותר בישראל, בעיקר לגילאי 19-30.

לטענת השגרירות ובהסבר לסיבת סירוב זה לא הצגת בפני הקונסול מספיק הוכחות לכך שאתה כשיר לקבלת הויזת תייר ו/או לא סיפקת מספיק הוכחות שיוכיחו כי אין בכוונתך לבצע הגירה לארצות הברית. מאחר ולא היו לך מספיק הוכחות הקושרות אותך לארץ, ויחייבו אותך לחזור לישראל לאחר תקופה שהייה תיירותית בארצות הברית.

הוכחת זיקה לארץ מתבטאת בדרך כלל במספר דברים אשר אתה מחוייב אליהם , כגון:

– עבודה רציפה וממושכת.

– בית ונכסים אשר שלך ואתה גר בהם.

–  נישואין וילדים.

הוא יבחן את תוכניות הנסיעה שלך, המקורות הכלכליים וקשרייך מחוץ לארצות הברית אשר יבטיחו כי תטוס ממנה לאחר שהייה קצרה.

*** במקרה הזה הויזה לא אושרה ולא ניתן לחזור ולערער על הראיון והבקשה.

תוכל להגיש בעתיד מסמכים נוספים לבקשה לויזה, אך כאשר מצבך ישתנה ותוכל להוכיח כי יש לך קשרים לארץ ישראל וכי אין בכוונתך להישאר ולהגר לארצות הברית. במצב בו אתה מחליט להגיש בקשה חוזרת, עלייך למלא מחדש את הטפסים , לשלם את האגרה לויזה ולהגיע לראיון חדש בשגרירות ארה"ב.

2. סעיף 221 – טופס בקשה לויזה לקוי או מחסור במסמכים תומכים:

ההחלטה לגבי הסירוב כאן נובעת מחוסר מידע אשר הגיע לשגרירות, וקורה מאחת הסיבות הבאות:

א. טופס הבקשה שלך לוקה בחסר ו/או מסמכים נוספים נדרשים על מנת להשלים את הבקשה. אם זו סיבת הסירוב – אתה תתבקש להמציא את המסמכים או להשלים את טופס הבקשה ולהעביר אותם לשגרירות. לאחר הראיון אתה תקבל מסמך אשר מציג את המסמכים אשר עליך להגיש או הסעיפים שעלייך להשלים בטופס.

ב. תהליכים מנהליים נוספים נדרשים לפני החלטת השגרירות האם לאשר או לסרב לבקשתך. במקרה כזה, תקבל לאחר הראיון מסמך המסביר את הצעדים הבאים אשר השגרירות נוקטת ותיודע בהמשך על החלטותיה.


*** יש לשלוח את המסמכים ע"פ הוראת השגרירות, מכיוון ויש סיכוי ממשי לקבל את האישור לויזה!

3. סעיף (a)(2)212 – רקע פלילי:

סירוב לויזה לארה"ב יכול להגיע מאחת הסיבות הבאות:

א. המבקש הורשע, או הודה במעשה פלילי ונשפט בנושאים הבאים: הונאה, תרמית, שוד,  העלמת מס, תקיפה, אונס או חטיפה. זוהי רק רשימה חלקית של המקרים .

ב. המבקש הורשע או הודע בעבירות סמים או נמצא משתמש או מכור לסמים.

ג.  הקונסול המראיין או הפרקליט הכללי חושדים או יודעים כי מבקש הבקשה עסק או עוסק בסחר בסמים.

ד. המבקש חשוד בזנות או בסחר ,ייבוא או ייצוא של זונות.

ה. המבקש הורשע או נחשד בעבירות סחר בבני אדם.

*** הגשת בקשה לויזה לארה"ב, ככל הנראה תהיה בלתי אפשרית בעתיד, אפשרי כי ייחתם הסכם וויתור להגעה לארה"ב.

4. סעיף 212(a)(4) – נטל ציבורי:

כלכלית, השגרירות לא קיבלה הוכחה כי לא תהגר בצורה לא חוקית ותהווה נטל ציבורי, בעיקר מסיבות כלכליות.

5. סעיף 212(a)(6)(c)(i)  – הונאה או הצגה מסולפת /מזוייפת של הדברים:

במקרה הזה, מבקש הויזה לארה"ב סורב לויזה מאחר והוא הציג בכוונת זדון את הדברים בצורה מעורפלת מול הקונסול המראיין או הציג מסמכים מזוייפים ושקריים.

מעתה ואילך בכל פעם בה תבקש ויזה לארה"ב תסורב על סמך סעיף זה, אך הינך יכול לבקש לחתום על תוכנית הויתור ובזאת לאשר למשרד הפנים האמריקאי למצוא פרטים ומידע לגבייך.

6. סעיף 212(a)(9)(b)(i)  – שהייה פלילית בארצות הברית:

אם קיבלת סירוב לויזה בליווי מספר סעיף זה, הסיבה ככל הנראה היא אחת מהבאות:

א. היית בארצות הברית מעבר לזמן השהייה אשר אושר לך בכניסה לארה"ב ע"י קצין ההגירה בדלפק בכניסה לארצות הברית.

ב. שהית או נכנסת לאר"הב ללא אישור כניסה ושהייה.

החוקים של בקשת ויזה חוזרת לאחר סירוב בשל סעיף זה:

א. אם שהית בארצות הברית ללא אישור למעלה מ180 ימים אך לא מעבר לשנה- הנך בלתי כשיר לויזה לארה"ב למשך 3 שנים.

ב. אם שהית בארצות הברית ללא אישור לתקופה אשר מעל לשנה – הנך בלתי כשיר לויזה לארה"ב למשך 10 שנים.

*במקרים מסויימים הקונסול המראיין ימליץ לך לגשת לתוכנית הויתור של השגרירות.

בניית אתרים 2all